KLIMATYZACJA


Home

Urządzenia klimatyzacyjne

Informacje ogólne

Ceny klimatyzatorów

Kontakt
Mapa strony

Klimatyzacja

Proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).

W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia (np. samochód osobowy z klimatyzacją).

Podstawowe zagadnienia

Warunki komfortu
Komfort cieplny- zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka. Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof. Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD.
Z doświadczeń inżynierów klimatyacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:
 • temperatura: lato 23 ÷ 26°C; zima 20 ÷ 24°C
 • wilgotność względna: 40 ÷ 60% (max 35 ÷ 65%)
 • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 ÷ 0,5 m/s

  Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu, jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.

  Mikroklimat technologiczny
  Proces technologiczny może również wymagać zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu. Oprócz jednak określenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu utrzymanie założonych Tolerancja wahań temperatury i wilgotności względnej czy prędkości powietrza. Nie rzadko również proces technologiczny wymaga utrzymania odpowiedniej czystości powietrza.

  Warunki zewnętrzne
  Instalacja klimatyzacji musi być przygotowana do zapewnienia wymaganych przez użytkowanika warunków wewnętrznych w każdych warunkach meteorologicznych. Na podstawie badań sporządzono tablice z obliczeniowymi parametrami zewnętrznymi takimi jak: temperatura, wilgotność powietrza, wietrzność i nasłonecznienie.

  Promocje:
 • KLIMATYZACJA - urządzenia klimatyzacyjne.

  Linki